ONAIR PLUS

ตรวจสอบข้อมูลค่าไฟฟ้าค้างชำระ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับบ้านอยู่อาศัย – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ

ระบบตรวจสอบค่าไฟฟ้าค้างชำระ ตามมาตรการช่วยเหลือ
สำหรับบ้านอยู่อาศัย 1.1.1 , 1.1.2 และ 1.2 เท่านั้น

กดตรวจสอบได้ที่นี่ https://checkbill.pea.co.th